สพม3 ตรวจเยี่ยม สอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้น

Read more

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผล

Read more