All posts tagged: สุขศึกษาและพลศึกษา

แชมป์ ฟุตซอลกรมพลศึกษา 61

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”🎖แชมป์เปี้ยน🏆การแข่งขันฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียน (กีฬานักเรียนกรม

Read more

ยินดีกับทีมฟุตซอลอายุ 16 ปี

#ผลการแข่งขันฟุตซอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ 0 : 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ราย

Read more

ขบวนพาเหรด กีฬาปาริชาตเกมส์

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 5 นำโดยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำขบวนพาเหรด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

Read more

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รุ่น 16 ปี สามารถเลื่อนชั้นสู่ ก. กรมพลศึกษา ถ้วยสูงสุดของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียน

Read more

เซปักตะกร้อกีฬาปาริชาตเกมส์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรี

Read more

ยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 💎🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1🎖แชมป์การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 13 ปี

Read more

ยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 💎🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1🎖แชมป์การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ

Read more

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 💎🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1🎖แชมป์การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 15 ปี

Read more

ผลหมากกระดาน ปาริชาตเกมส์

ผลการแข่งขันหมากกระดาน ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ (กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

Read more

แสดงความยินดี-นักกีฬายูยิตสู

8 พ.ย. 61 … พิธีแสดงความยินดี ชื่นชมหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา ยูยิตสู รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัมหญิง จากการแข่งขัน

Read more