All posts tagged: สุขศึกษาและพลศึกษา

สอบสมรรถภาพทางกาย ม.4-6

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คาบเรียนที่ 5-8 … กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

Read more

สอบสมรรถภาพทางกาย ม.1-3

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คาบเรียนที่ 6-8 … กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

Read more

การแบ่งนักเรียนประจำคณะสี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “เสนาปาริชาตเกมส์” ประจำปีการศึกษา  2562 (กีฬาสี) และแบ่งคณะสีออกเป็น 4 สีได้แก่ 

Read more

รองชนะเลิศอันดับ2 แบตมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 รับถ้วยและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน 1HAPPYNESS 

Read more

ยินดีกับนายนครินทร์ ชาติป่าสัก

ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ชาติป่าสัก นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา กระโดดค้ำ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35“บุรีรัมย์เกมส์” 

Read more

ที่ 3 “บ้านสร้าง ต้านยาเสพติด”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 

Read more

รองชนะเลิศ “พระโขนงคัพ”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการการแข่งขันฟุตซอล (เขตพระโขนง คัพ ครั้งที่1) รุ่นอายุ 18 

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร-นักกีฬา

วันที่ 31 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล ณ หน้าเสาธง เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬา ได้แก่ ฟุต

Read more

เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตซอล

เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี (เกิด46-47-48) ทดสอบฝีเท้าเข้าร่วมทีมฟุตซอลโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”เพื่อแข่งขันฟุตซอลกรมพลศึกษา 

Read more

แชมป์ ฟุตซอลกรมพลศึกษา 61

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”🎖แชมป์เปี้ยน🏆การแข่งขันฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียน (กีฬานักเรียนกรม

Read more