ตารางสอบกลางภาค 1/2562

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดย ม.1-ม.3 มี

Read more

ประกาศผลและรายงานตัว ม.1

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความ

Read more

ประกาศผลและรายงานตัว ม.4

วันที่ 6 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

*** ดูห้องสอบ *** โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

*** ดูห้องสอบ *** โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี

Read more

การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Read more

การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6 ดังนี้

Read more

สพม3 ตรวจเยี่ยม สอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้น

Read more

การติว O-Net ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการติวสอบ O-Net โดยวิทยากรภายนอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

Read more