All posts tagged: สวัสดิการ

ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมตัวแทนคณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ

Read more

มอบสวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรง

Read more

สวัสดิการบุคลากรโรงเรียน

ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ และมอบสวัสดิการของขวัญวันเกิด (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ให้กับบุคลากร

Read more

สวัสดิการของขวัญวันเกิด

งานสวัสดิการโรงเรียน และกลุ่มบริหารการเงินและบุคลกร จัดสวัสดิการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดของเยี่ยมป่วย และของขวัญวันเกิด

Read more

จัดสวัสดิการบุคลากร

นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานในการมอบกระเช้าและสวัสดิการของเยี่ยมให้กับ ครู บุคลากร ที่เจ็บป่วย หรือมีพ่อ แม่ บุตร

Read more