All posts tagged: สมาคมนักเรียนเก่า

ฟุตบอลกระชับมิตรมหากุศล

(ประกาศ)สมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธ์”จัดมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล กระชับมิตร รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับสมาคมฯ เพื่อนำไปพัฒนาการ

Read more

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

รับมอบลูกฟุตซอล บาสเก็ตบอล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดย นาย

Read more

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นเมือ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีท่าน

Read more

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

Read more

เชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์”

ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าเสนา ที่จะสั่งจองโต๊ะงาน“วันเสนาประสิทธิ์” ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ครูสุพิชฌาย์ 0868113068, ครูชนิ

Read more

เชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ84 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ 

Read more

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นเมือ วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโดยมีท่านอภิชาติ

Read more