All posts tagged: ศิษย์เก่า

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

Read more

เชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์”

ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าเสนา ที่จะสั่งจองโต๊ะงาน“วันเสนาประสิทธิ์” ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ครูสุพิชฌาย์ 0868113068, ครูชนิ

Read more

เชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ84 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ 

Read more

ปลูกต้นมะยม มะเฟือง ตะลิงปิง

กิจกรรมการปลูกต้นมะยม มะเฟือง และตะลิงปิง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหลังอาคารเรียนที่ 4 โดยได้รับการ

Read more

ศิษย์เก่า มอบเงิน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คุณสุพิศ มานุ่ม ศิษย์เก่า ส.ป. และครอบครัว ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อปลูกต้นมะยมและตะลิงปลิง ไว้ให้ร่มเงาและกินผล โดยมี

Read more

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นเมือ วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโดยมีท่านอภิชาติ

Read more

อัพเดทผังโต๊ะ วันเสนาประสิทธิ์

ผังโต๊ะงาน “วันเสนาประสิทธิ์” อัพเดทเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2562 สีเหลือง = โต๊ะว่าง , สีเขียว = จองแล้ว , สีแดง = จ่ายเงินแล้ว

Read more

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ 2561

ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read more