แสดงความยินดีกับทีมมรดกไทย

11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ ทีมมรดกไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แสดงเพลงเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด

Read more

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ นายวรเชษฐ์ โลเกตุ นักเรียนชั้น ม.6/8 และ นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลชนะ

Read more

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเชนและพิม นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/8 นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ ม.6/7 จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Read more

การประชุมศุนย์พัฒนาฯ ศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการจัดมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

Read more

การแข่งขันทัศนศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันดนตรีไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันนาฏศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

Read more

การแข่งขันวงเครื่องลม

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more