นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างสรรงานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” บริเวณผนังริมรั้ว

Read more

ประชุมศูนย์ฯกลุ่มสาระศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.3 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยา

Read more

ประกวดดนตรีโฟล์คซองวันแม่

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ งานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โดยคณะกรรมการนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง “spfolksong” เพื่อส่ง

Read more

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมขบวนเรือ ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี

Read more

เข้ารอบรองฯ เดี่ยวระนาดเอก

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพวรรณ พรหมภักดี นักเรียนชั้น ม.6/9 ได้รับการพิจารณาตัดสินให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (6 คน) ในการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว

Read more

ยินดีกับวงลูกทุ่ง”ช่อปาริชาติ”

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง “ช่อปาริชาติ” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิง

Read more

รางวัลชมเชยวงปี่พาทย์ไม้นวม

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับอีกหนึ่งประเภทการแข่งขันของวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” *** ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม 

Read more

รางวัลชมเชยวงเครื่องสายผสม

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยระดับ

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีสากล

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีไทย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป

Read more