พิธีมอบเกียรติบัตร-วงเครื่องลม

วันที่ 31 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนวงเครื่องลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลรองชนะ

Read more

ยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งSPBand

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งานมหกรรมความสามารถ

Read more

กลุ่มสาระศิลปะ-แข่งขันศิลปหัตถ กรรมนักเรียน 2561 ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับภาคกลาง ภาคตะวัน

Read more

มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจการแสดง มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและ

Read more

เชิญชมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชมการแสดง มหกรรมดนตรีไทย

Read more

แสดงความยินดีกับทีมมรดกไทย

11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ ทีมมรดกไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แสดงเพลงเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด

Read more

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ นายวรเชษฐ์ โลเกตุ นักเรียนชั้น ม.6/8 และ นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลชนะ

Read more

แสดงความยินดีกับเชนและพิม

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเชนและพิม นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/8 นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ ม.6/7 จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Read more

การประชุมศุนย์พัฒนาฯ ศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการจัดมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

Read more

การแข่งขันทัศนศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more