ยินดีกับวงลูกทุ่ง”ช่อปาริชาติ”

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง “ช่อปาริชาติ” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิง

Read more

รางวัลชมเชยวงปี่พาทย์ไม้นวม

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับอีกหนึ่งประเภทการแข่งขันของวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” *** ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม 

Read more

รางวัลชมเชยวงเครื่องสายผสม

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยระดับ

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีสากล

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีไทย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร-วงเครื่องลม

วันที่ 31 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนวงเครื่องลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลรองชนะ

Read more

ยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งSPBand

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งานมหกรรมความสามารถ

Read more

กลุ่มสาระศิลปะ-แข่งขันศิลปหัตถ กรรมนักเรียน 2561 ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับภาคกลาง ภาคตะวัน

Read more

มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจการแสดง มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและ

Read more

เชิญชมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชมการแสดง มหกรรมดนตรีไทย

Read more