เข้ารอบชิงชนะเลิศขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

ศูนย์ศิลปะฯจัดแข่งขันวงสตริง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการแข่งขันวงสตริง คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนจังหวัด

Read more

ท่าน ผอ.มาให้กำลังใจนักแสดง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานประเพณีลอยกระทง ณ 

Read more

ผอ.สพม.3 มาเยี่ยมศูนย์ฯศิลปะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างสรรงานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” บริเวณผนังริมรั้ว

Read more

ประชุมศูนย์ฯกลุ่มสาระศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.3 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยา

Read more

ประกวดดนตรีโฟล์คซองวันแม่

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ งานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โดยคณะกรรมการนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง “spfolksong” เพื่อส่ง

Read more

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมขบวนเรือ ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี

Read more

เข้ารอบรองฯ เดี่ยวระนาดเอก

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพวรรณ พรหมภักดี นักเรียนชั้น ม.6/9 ได้รับการพิจารณาตัดสินให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (6 คน) ในการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว

Read more

ยินดีกับวงลูกทุ่ง”ช่อปาริชาติ”

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง “ช่อปาริชาติ” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิง

Read more