All posts tagged: วันเสนาประสิทธิ์

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นเมือ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีท่าน

Read more

เชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ84 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ 

Read more

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นเมือ วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโดยมีท่านอภิชาติ

Read more

อัพเดทผังโต๊ะ วันเสนาประสิทธิ์

ผังโต๊ะงาน “วันเสนาประสิทธิ์” อัพเดทเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2562 สีเหลือง = โต๊ะว่าง , สีเขียว = จองแล้ว , สีแดง = จ่ายเงินแล้ว

Read more

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ 2561

ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read more

เชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ

Read more

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าฯ

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ทบทวนการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในดำเนินงานการจัดงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โดยมีท่าน

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ

Read more