ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ——————————- ด้วย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” จะทำการขายพัสดุที่

Read more