All posts tagged: ประกาศ

เปิดรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  อัตราเงินเดือน 9,000 

Read more

ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ——————————- ด้วย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” จะทำการขายพัสดุที่

Read more