All posts tagged: บริหารวิชาการ

ยินดีกับ คุณครูปิติพร ธรรมวิชา

ชาวโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ ครูปิติพร ธรรมวิชา (ครูต๊อด) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  ที่โรงเรียน

Read more

สรุป แข่งขันศิลปหัตถกรรม นร.

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ เหรียญทอง 84 รายการ เหรียญเงิน 20 รายการ เหรียญทองแดง 7 

Read more

ร่วมงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ปริศนา สุขสุสาสน์ ตัวแทนครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการใน

Read more

ผอ.สพม.3 มาเยี่ยมศูนย์ฯศิลปะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน

Read more

ท่าน ผอ.เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แข่งขันงาน

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน คุณครูอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยความยินดียิ่งครับ

Read more

รับนิเทศติดตาม นโยบาย สพฐ.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและตามงาน ตามนโยบายของ สพฐ. โดย 

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์

Read more

กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัด “ งานสัปดาห์ห้องสมุด ปี62 ” ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

Read more

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดย ม.1-ม.3 มี

Read more