All posts tagged: บริหารวิชาการ

กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัด “ งานสัปดาห์ห้องสมุด ปี62 ” ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

Read more

ตารางสอบกลางภาค 1/2562

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดย ม.1-ม.3 มี

Read more

การอบรมทักษะกระบวนการคิด

เพื่อให้ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ … ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงบ

Read more

กำหนดอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและ

Read more

อัตราจ้างภาษาอังกฤษ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสิริวัฒน์ ไตรบุตร นางสาวอาภา เจริญจิต นาง

Read more

รับสมัครอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 

Read more

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ตาม

Read more

มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุม

Read more

มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ หอประชุม

Read more