All posts tagged: บริหารงบประมาณและบุคคล

ยินดีกับครูว่าที่ รอง ผอ. คนใหม่

🔰ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา🎉 👉🏻คุณครูปิยณัฐ สุขสมพืช 👉🏻คุณครูนันทวัฒน์ 

Read more

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่ 3 ท่าน ครูสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1. Mr.Oliver Layon Nabas 2. Miss Verlyn 

Read more

ยินดีต้อนรับบุคลากรนักการคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นายวิรัส มงคลธง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read more

ยินดีต้อนรับบุคลากรแม่บ้านคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ นางนิภาวรรณ จันทร์เศียร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

Read more

ยินดีต้อนรับครูอัตราจ้างดนตรีไทย

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ คุณครูสุธาสินี ทรัพย์พืช ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.6 ปี 2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.5 ปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.3 ปี 2563

มื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.2 ปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียน

Read more