All posts tagged: นาฏศิลป์

ท่าน ผอ.มาให้กำลังใจนักแสดง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ เยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานประเพณีลอยกระทง ณ 

Read more

มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจการแสดง มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและ

Read more

เชิญชมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชมการแสดง มหกรรมดนตรีไทย

Read more

การแข่งขันนาฏศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more