นศท.ปฏิบัติกิจกรรมกระโดดหอ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-2 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปฏิบัติกิจกรรมการกระโดดหอมีความสูง 34 ฟุต ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

Read more

ร่วมนำเสนองานนิทรรศการ นศท

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมนำเสนอและบรรยาย เรื่องแผนเผชิญเหตุในจังหวัดพระนครศรี

Read more

สวป.สภ.เสนาให้ความรู้หน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาให้ความรู้หน้าเสาธง แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องกฎหมายจราจร การ

Read more

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาทางบก ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

Read more

สภ.เสนาให้ความรู้กฎหมายจราจร

ร.ต.อ.พิชัย สนเอี่ยม งานจราจร สภอ.เสนา และคณะ มาบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียน

Read more

กิจกรรมรับน้อง นศท. ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความรัก ความ

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา นศท.หญิง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี มอบ

Read more

โครงการบ้านยิ้มช่วยเหลือ นศท.

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 และ นศท.พร้อมทั้งอาจารย์ ผู้กำกับ จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมกันซ่อมแซมบ้านของ นศท.ญ.นพเก้า

Read more

สวป.สภ.เสนา มาเยี่ยม นศท.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมให้โอวาท และกล่าวชื่นชม

Read more

ฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 (ผลัด 5) โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

Read more