ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุล

Read more

นศท. ร่วมพิธีสวนสนาม ปี 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจราจรจิตอาสา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปิดเทอมวันแรกกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียนที่ข้ามถนน ของนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างสรรงานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” บริเวณผนังริมรั้ว

Read more

มอบเงินช่วยครอบครัว นศท.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่18โดยพันโทประกาศ จันจะนะ ผบ.หน่วยฝึก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นศท.นพเก้า

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นศท.

วันที่ 21 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้ผ่านการฝึกและแต่งตั้งให้เป็น “นักเรียนผู้นำ” ของศูนย์ฝึกนักศึกษา

Read more

นศท.บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหาร

Read more

ร่วมพิธีมอบบ้าน/โครงการ นศท

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุณครูมณฑล เมฆพยับ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู่กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) 

Read more

ชนะเลิศเรียงความ “พระคุณแม่”

15 สิงหาคม 2562 ชมรมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลหน้าเสาธง ให้กับ นศท.หญิงภัสรา ตอง

Read more

นศท.ปฏิบัติกิจกรรมกระโดดหอ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-2 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปฏิบัติกิจกรรมการกระโดดหอมีความสูง 34 ฟุต ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

Read more