นศท.ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลเสนา ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประ

Read more

นศท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สังกัด มทบ.ที่18 จังหวัดสระบุรี ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสางานพระราชทานเพลิงศพคุณครูชูศรี เอกฐินอดีตครูโรงเรียน

Read more

นศท.พัฒนาถนนในเขตชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ โดยนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ออกพัฒนาถนนบริเวณประตูน้ำเจ้าเจ็ด เพื่อให้ชาวบ้าน

Read more

นศท.จิตอาสาบริการประชาชน

29 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา มณฑลทหารบกที่18 จังหวัดสระบุรี 

Read more

ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุล

Read more

นศท. ร่วมพิธีสวนสนาม ปี 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจราจรจิตอาสา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปิดเทอมวันแรกกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียนที่ข้ามถนน ของนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างสรรงานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” บริเวณผนังริมรั้ว

Read more

มอบเงินช่วยครอบครัว นศท.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่18โดยพันโทประกาศ จันจะนะ ผบ.หน่วยฝึก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นศท.นพเก้า

Read more