นศท.จิตอาสาพัฒนาวัดกระโดงทอง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563.เวลา 13.00 น.คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำโดยครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ทำจิตอาสา พัฒนา

Read more

การรับสมัคร นร.ม.4 เข้าเรียน นศท.

🔰 ข่าวประชาสัมพันธ์.นักเรียนชั้นม.4 ชาย-หญิง คนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสมัครได้ที่คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะ ผกท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนศท.และว่าที่นศท.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ไปแจกขนมและของเล่นให้แก่เด็กๆในชุมชน

Read more

นศท.ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลเสนา ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประ

Read more

นศท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล

Read more

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สังกัด มทบ.ที่18 จังหวัดสระบุรี ปฎิบัติหน้าที่จิตอาสางานพระราชทานเพลิงศพคุณครูชูศรี เอกฐินอดีตครูโรงเรียน

Read more

นศท.พัฒนาถนนในเขตชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ โดยนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ออกพัฒนาถนนบริเวณประตูน้ำเจ้าเจ็ด เพื่อให้ชาวบ้าน

Read more

นศท.จิตอาสาบริการประชาชน

29 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น.โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา มณฑลทหารบกที่18 จังหวัดสระบุรี 

Read more

ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุล

Read more

นศท. ร่วมพิธีสวนสนาม ปี 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more