ฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 (ผลัด 5) โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

Read more

ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศ

Read more

ฝึกภาคสนาม นศท.หญิง ปี 2-3

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่  2-3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ – 10.30 สวป.ชูชาติ อบรมเรื่องสัญญาณจราจร – 13.00 รุ่นพี่สอนรุ่นน้องก่อนฝึกภาค

Read more

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป.สภ.เสนา พร้อมกำลังตำรวจจราจร มาให้ความรู้ด้านการให้สัญญาณจราจร และประชาสัมพันธ์ “โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้

Read more

นศท.ปี 3 ชาย ฝึกภาคสนาม

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2562 หน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

ซ่อมแซมบ้านให้กับ นศท.พงศธร

วันที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และรองเสธฯ มทบ.18 รองฯผู้บังคับการ 

Read more

นศท. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี มอบ

Read more

วุฒิบัตรรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง” จาก

Read more