All posts tagged: ความภูมิใจ

แสดงความยินดี ครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูพัชชา แก้วทอง คุณครูรัชฎาภรณ์ ฤกษ์สง่า และคุณครูชัชพล ศิริกุล 

Read more

รองชนะเลิศอันดับ2 แบตมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 รับถ้วยและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน 1HAPPYNESS 

Read more

ยินดีกับนายนครินทร์ ชาติป่าสัก

ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ชาติป่าสัก นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา กระโดดค้ำ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35“บุรีรัมย์เกมส์” 

Read more

ยินดีกับวงลูกทุ่ง”ช่อปาริชาติ”

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง “ช่อปาริชาติ” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิง

Read more

รางวัล สพฐ. OBEC AWARDS

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทวัฒน์ พุ่มพวง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียนด้าน

Read more

รางวัลการประกวดบรรยายธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ (ภาค 2 : จังหวัดสระบุรี, จังหวัด

Read more

เกียรติบัตรผู้สนับสนุนงาน สสส.

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

Read more

โล่ โรงเรียนสนับสนุนงาน สสส.

คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้

Read more

ที่ 3 “บ้านสร้าง ต้านยาเสพติด”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 

Read more

รางวัลชมเชยวงเครื่องสายผสม

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยระดับ

Read more