All posts tagged: ความภูมิใจ

มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.เสนา

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มอบหมายให้นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร ร่วมกับคณะกรรมการ

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Read more

ยินดีกับ ผอ.จิรศักดิ์ สุภารส

ขอแสดงความยินดีกับ ครูจิรศักดิ์ สุภารส เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี

Read more

ยินดีกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ขอแสดงความยินดี กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านการประกวดระดับดีเด่น ในการประกวดการนำเสนอ ชมรม TO BE NUMBER

Read more

พิธีประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา”

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ประจำปี 2562 

Read more

ยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ทีมฟุตบอล/ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กับ 3 รายการการแข่งขัน

Read more

ยินดีกับนักกีฬาทีมบาสเก็ตบอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมบาสเก็ตบอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ กับผลงานในการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

Read more

ยินดีกับทีมนักกีฬา E-Sport

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา E-Sport โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”ได้เเชมป์ปาริชาตเกมส์ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 

Read more

ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุล

Read more