All posts tagged: ความภูมิใจ

ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุล

Read more

ยินดีกับ ด.ญ.แพรวาริญ น้ำใจดี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 เป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสม (ธนากร มีชัย และแพรวาริญ น้ำใจดี) ตัวแทนจังหวัด

Read more

ฉลองนักเรียนรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีการฉลองรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2561” ให้กับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล 

Read more

เข้ารอบชิงชนะเลิศขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

สรุป แข่งขันศิลปหัตถกรรม นร.

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้ เหรียญทอง 84 รายการ เหรียญเงิน 20 รายการ เหรียญทองแดง 7 

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดี กับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท

Read more

ที่ 3 การแข่งขันแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ อายุต่ำกว่า 15 ปี 

Read more

ผ่านเข้ารอบรองฯขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

ผลประเมินนร.รางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2 และนายณัฐิวุธ ศากรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 ผ่านการประเมินจากการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นศท.

วันที่ 21 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้ผ่านการฝึกและแต่งตั้งให้เป็น “นักเรียนผู้นำ” ของศูนย์ฝึกนักศึกษา

Read more