All posts tagged: ครูใหม่

ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ท่าน เพื่อร่วมทำงานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูชาญณัฏฐ์ ไชโย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. คุณครูปนิศา รุ่งเรือง ภาษาจีน 3. คุณครูเรณู บุตรตุ้ม สุขศึกษา

Read more