ทัศนศึกษา ม.5 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ เมือง

Read more

เซปักตะกร้อกีฬาปาริชาตเกมส์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรี

Read more

ยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 💎🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1🎖แชมป์การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 13 ปี

Read more

ยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 💎🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1🎖แชมป์การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ

Read more

กิจกรรม English Day Camp

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นในวัน

Read more

นศท.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ตลาดบ้านแพน อำเภอเสนา

Read more

นศท.ต้อนรับน้อง ปี 1 ส่งพี่ ปี 3

ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรม ต้อนรับน้อง นศท.ปี 1 ส่งพี่ นศท.ปี 3 ประจำปี 2561 เพื่อทดสอบกำลังใจ และการหลอมรวมเป็นหนึ่ง

Read more

เชิญชมมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชมการแสดง มหกรรมดนตรีไทย

Read more

พาเหรดพิธีเปิด”ปาริชาตเกมส์”

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 5 นำโดยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จะนำขบวนพาเหรด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา

Read more

อบรม ปปช.น้อย วัยใส ใจสะอาด

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ปปช.น้อย วัยใส ใจสะอาด” ให้กับกลุ่มนักเรียนตัวแทนห้องละ 3 คนโรงเรียนเสนา”เสนา

Read more