ประกวดประดิษฐ์กระทง

คณะกรรมการนักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภท

Read more

ร่วมนิทรรศการ เปิดโลกวิชาการ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมจัดนิทรรศการ “เปิดโลกวิชาการ” โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงผลงานนักเรียน และ

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ

Read more

การแข่งขันทัศนศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันดนตรีไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันนาฏศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

Read more

การแข่งขันวงเครื่องลม

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

กำหนดการสอบธรรมศึกษา

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ในสนามหลวง ปี 2561 สนามสอบโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักธรรม

Read more