ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ——————————- ด้วย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” จะทำการขายพั […]

Read more

เชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ

Read more

กำหนดประเมิน ร.ร. โดย สพม3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีกำหนดมาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และนิเทศติดตามงานนโยบาย สพฐ. ภาคเรียน

Read more

สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โดมหน้าอาคารเรียน โดยได้รับเกียรติจาก

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่

คณะกรรมการนักเรียน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28

Read more

นศท. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี มอบ

Read more

วุฒิบัตรรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง” จาก

Read more

ยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งSPBand

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งานมหกรรมความสามารถ

Read more

กลุ่มสาระศิลปะ-แข่งขันศิลปหัตถ กรรมนักเรียน 2561 ระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับภาคกลาง ภาคตะวัน

Read more

กำหนดสอบกลางภาค 2/2561

งานทะเบียนวัดผล-กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4-11

Read more