กำหนดประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2561 นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

Read more

แข่งขันขับร้องเพลงเดี่ยว

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

รับรางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้น ม. 4/1 ได้รับเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ รางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา” สาขาส่งเสริมเด็กและ

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยม

Read more

นำเสนอภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เสนอความรู้ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (ทุกวันพุธ) โดยเช้าวันพุธนี้ มีคุณครูเจ้าของภาษาชาวต่าง

Read more

ตารางแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ

ตารางแข่งขันศูนย์ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ

Read more

กำหนดแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

Read more

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และอบรมนักเรียน ประจำทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ เวลา 14.50-15.40 น. ณ บริเวณโดมโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

แสดงความยินดี-นักกีฬายูยิตสู

8 พ.ย. 61 … พิธีแสดงความยินดี ชื่นชมหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา ยูยิตสู รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัมหญิง จากการแข่งขัน

Read more