กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ – 10.30 สวป.ชูชาติ อบรมเรื่องสัญญาณจราจร – 13.00 รุ่นพี่สอนรุ่นน้องก่อนฝึกภาค

Read more

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป.สภ.เสนา พร้อมกำลังตำรวจจราจร มาให้ความรู้ด้านการให้สัญญาณจราจร และประชาสัมพันธ์ “โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้

Read more

นศท.ปี 3 ชาย ฝึกภาคสนาม

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2562 หน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

ซ่อมแซมบ้านให้กับ นศท.พงศธร

วันที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และรองเสธฯ มทบ.18 รองฯผู้บังคับการ 

Read more

นศท. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ทางมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี มอบ

Read more

วุฒิบัตรรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง” จาก

Read more

นศท.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ตลาดบ้านแพน อำเภอเสนา

Read more

นศท.ต้อนรับน้อง ปี 1 ส่งพี่ ปี 3

ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรม ต้อนรับน้อง นศท.ปี 1 ส่งพี่ นศท.ปี 3 ประจำปี 2561 เพื่อทดสอบกำลังใจ และการหลอมรวมเป็นหนึ่ง

Read more

นศท.ชนะเลิศกองพันสวนสนาม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กับรางวัลชนะเลิศกองพันวิ่งเป็นอันดับที่1 จากทั้งหมด 6 กองพัน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม

Read more