ทุน”กรุงไทยสานฝันสูบัณฑิต”

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เป็นทุนการศึกษาแบบให้ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 50,000 บาท โดยปี

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ส่งนายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี

Read more

สวัสดิการของขวัญวันเกิด

งานสวัสดิการโรงเรียน และกลุ่มบริหารการเงินและบุคลกร จัดสวัสดิการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดของเยี่ยมป่วย และของขวัญวันเกิด

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ท่าน เพื่อร่วมทำงานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

Read more

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พระนครศรีอยุธยา โดยรองฯสมเจษฎ์ ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วย

Read more

จัดสวัสดิการบุคลากร

นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานในการมอบกระเช้าและสวัสดิการของเยี่ยมให้กับ ครู บุคลากร ที่เจ็บป่วย หรือมีพ่อ แม่ บุตร

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูชาญณัฏฐ์ ไชโย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. คุณครูปนิศา รุ่งเรือง ภาษาจีน 3. คุณครูเรณู บุตรตุ้ม สุขศึกษา

Read more

ประชุมศูนย์ฯ กลุ่มสาระศิลปะ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ห้องโสตฯ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดประชุมคณะดำเนินการจัดกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 

Read more

ศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา จ.น่าน

คณะครู-บุคลากร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เดินทางไปศึกษาดูงาน และจัดงานมิทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ สายใย เสนา” ณ จังหวัดน่าน 

Read more

งานเกษียณอายุราชการ 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต” เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 

Read more