รางวัลชมเชยวงเครื่องสายผสม

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยระดับ

Read more

รองชนะเลิศ “พระโขนงคัพ”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการการแข่งขันฟุตซอล (เขตพระโขนง คัพ ครั้งที่1) รุ่นอายุ 18 

Read more

ฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 (ผลัด 5) โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

Read more

การอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ

สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) มาจัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ให้กับนักเรียนชมรมเยาวชนสร้างชาติ และทีมสภานักเรียน โรงเรียน

Read more

ยินดีกับครูกฤษฎา ประเสริฐศรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน้าเสาธง กับคุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 

Read more

การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Read more

มอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีสากล

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีสากล จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง

Read more

มอบเกียรติบัตรสาระดนตรีไทย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรีไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลป

Read more

เสนอศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้น ม.4/7 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหน้าเสาธง เสนอคำศัพท์เกียวกับวันวาเลนไทน์ 

Read more