การอบรม เรื่อง “พัฒนาตนเองด้วยภาษา พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี”

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “พัฒนาตนเองด้วยภาษา พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรง […]

Read more

การจัดประชุมครูเต็มคณะ ครั้งที่ 4/2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดประชุมครูเต็มคณะ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อดำเนินการประชุม ชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานในกลุ่มงานต่าง ๆ และชี้แจงเตรียมการสำหรับการเปิด […]

Read more

การประชุมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับนางสาวอารีรัตน์  สวนหลวง รองผ […]

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

ผลการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “ […]

Read more

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและวางแผนการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา นายนพคุณ ลัคน […]

Read more

การจัดการประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ของข้าราชการครูบุคลากร ทางการ […]

Read more

การลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมแบบบูรณาการ

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมต้อนรับ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเ […]

Read more