Currently browsing: ข่าว-ประชาสัมพันธ์

รับรางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้น ม. 4/1 ได้รับเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ รางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา” สาขาส่งเสริมเด็กและ

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยม

Read more

ตารางแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ

ตารางแข่งขันศูนย์ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ

Read more

กำหนดแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

Read more