นักศึกษาวิชาทหารจราจรจิตอาสา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปิดเทอมวันแรกกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียนที่ข้ามถนน ของนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร”จิตอาสา”รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างสรรงานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” บริเวณผนังริมรั้ว

Read more

มอบเงินช่วยครอบครัว นศท.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่18โดยพันโทประกาศ จันจะนะ ผบ.หน่วยฝึก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นศท.นพเก้า

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นศท.

วันที่ 21 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้ผ่านการฝึกและแต่งตั้งให้เป็น “นักเรียนผู้นำ” ของศูนย์ฝึกนักศึกษา

Read more

นศท.บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหาร

Read more

ร่วมพิธีมอบบ้าน/โครงการ นศท

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุณครูมณฑล เมฆพยับ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู่กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร(รด.จิตอาสา) 

Read more

ชนะเลิศเรียงความ “พระคุณแม่”

15 สิงหาคม 2562 ชมรมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลหน้าเสาธง ให้กับ นศท.หญิงภัสรา ตอง

Read more

นศท.ปฏิบัติกิจกรรมกระโดดหอ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-2 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปฏิบัติกิจกรรมการกระโดดหอมีความสูง 34 ฟุต ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

Read more

ร่วมนำเสนองานนิทรรศการ นศท

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมนำเสนอและบรรยาย เรื่องแผนเผชิญเหตุในจังหวัดพระนครศรี

Read more

สวป.สภ.เสนาให้ความรู้หน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ สวป.สภ.เสนา มาให้ความรู้หน้าเสาธง แก่นักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่องกฎหมายจราจร การ

Read more