การทำความสะอาดโรงอาหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การทำความสะอาดโรงอาหาร และร้านค้าของโรงเรียนเพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน … ทางโรงเรียน

Read more

ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองเสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำเครื่องหมายจราจร โดยทาสีเส้นในบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลายหน้าโรงเรียน 

Read more

ผ่านเข้ารอบรองฯขลุ่ยเพียงออ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา ปั้นทอง นักเรียนชั้น ม.6/5 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน คุณครูอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยความยินดียิ่งครับ

Read more

ผลประเมินนร.รางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2 และนายณัฐิวุธ ศากรณ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 ผ่านการประเมินจากการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ

Read more

ประเมิน นร. รางวัลพระราชทาน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

“ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ”

พิธีมุทิตาจิต “ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ” ให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชครู ประจำปี 2562 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รองฯสมเจษฎ์ ผ่องยุบล ครูชวลิต บุญมี ครู

Read more

มอบเงินช่วยครอบครัว นศท.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่18โดยพันโทประกาศ จันจะนะ ผบ.หน่วยฝึก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นศท.นพเก้า

Read more

ประชุมศูนย์ฯกลุ่มสาระศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.3 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยา

Read more

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุฯ

พิธีลูกเสนาร่วมใจมุทิตาจิต 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เรือจ้างวางพาย ให้กับครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รองฯสมเจษฎ์ 

Read more