ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 31

Read more

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน สอบคัดเลือก และการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 

Read more

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเสนาที่อนุเคราะห์รถฉีดน้ำและพนักงานมาให้บริการล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหลังโรงเรียน ตลอดจน

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ม.3 ม.6

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2562

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

รณรงค์ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รณรงค์หน้าเสาธง ชวนเด็กไทยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกให้ลดน้อยลง 

Read more

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ระบอบ”ประชาธิปไตย” และวิธีการเลือกตั้ง 

Read more

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Read more

ระเบียบรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการรับ

Read more