ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการ

Read more

ผลการคัดเลือกห้อง “Gifted”

ประกาศโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับ

Read more

กำหนดประชุมครูวาระพิเศษ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา จึง

Read more

เปิดรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  อัตราเงินเดือน 9,000 

Read more

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น

Read more

ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ขอรับได้ฟรี …! ใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 … มาขอรับได้

Read more

รางวัลชมเชยวงปี่พาทย์ไม้นวม

ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับอีกหนึ่งประเภทการแข่งขันของวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” *** ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม 

Read more

ที่ 3 “บ้านสร้าง ต้านยาเสพติด”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 

Read more

รางวัลชมเชยวงเครื่องสายผสม

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทยระดับ

Read more

รองชนะเลิศ “พระโขนงคัพ”

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการการแข่งขันฟุตซอล (เขตพระโขนง คัพ ครั้งที่1) รุ่นอายุ 18 

Read more