การรับสมัคร นร.ม.4 เข้าเรียน นศท.

🔰 ข่าวประชาสัมพันธ์.นักเรียนชั้นม.4 ชาย-หญิง คนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถสมัครได้ที่คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกท่าน ตั้งแต่บัดนี้

Read more

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหัวเวียง และอบต.รางจรเข้ที่ให้ความร่วมมือในการนำรถน้ำดับเพลิงมาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม

Read more

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ท่านรองฯ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยคณะนิเทศ เดินทางมาให้กำลังใจ 

Read more

การสลับวันมาเรียนของนักเรียน

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ 

Read more

ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ พร้อมตัวแทนคณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน โดยจำแนกตามห้องเรียน

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปักเสื้อนักเรียน โดยจำแนกตามห้องเรียน

Read more

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ “ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา ที่จัดทำทางข้าม (ม้าลาย) บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2563 และขอบคุณ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.6 ปี 2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการ

Read more

การรับหนังสือเรียน ม.5 ปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการ

Read more