Posts archive for สิงหาคม, 2019

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โดมอเนกประสงค์หน้า

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานแนะแนว โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปี 2562 โดยมีท่านรองฯ สุภา ผ่องยุบล 

Read more

ยินดีกับรองแชมป์ฟุตซอล อบจ

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการ อบจ.พระนครศรีอยุธยา แชมเปี้ยนชิพ

Read more

ชนะเลิศเรียงความ “พระคุณแม่”

15 สิงหาคม 2562 ชมรมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลหน้าเสาธง ให้กับ นศท.หญิงภัสรา ตอง

Read more

ประกวดดนตรีโฟล์คซองวันแม่

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ งานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โดยคณะกรรมการนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง “spfolksong” เพื่อส่ง

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

Read more

กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562 “Asean Day Senaprasit 2019” โดยมีท่านรองผู้อำนวย

Read more

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยจัดตารางให้นักเรียน ม.1 ในวันพุธ ม.2 ใน

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “เลิศลักษณ์อักษรา ทัศนาภาษาไทย” เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเมื่อ

Read more

ยินดีกับทีมบาสเก็ตบอลชาย 18ปี

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษากับ 2 รางวัลของทีมบาสเก็ตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ใน 2 รายการแข่งขันระดับจังหวัด

Read more