Posts archive for พฤษภาคม, 2019

การอบรมทักษะกระบวนการคิด

เพื่อให้ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและ

Read more

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.4

เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” จึงได้จัดให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read more

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.1

เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” จึงได้จัดให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read more

ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่ง งานธุรการ งานพัสดุ จำนวน 3 คน ได้แก่

Read more

ยินดีกับนายนครินทร์ ชาติป่าสัก

ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ชาติป่าสัก นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา กระโดดค้ำ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35“บุรีรัมย์เกมส์” 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ … ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงบ

Read more

กำหนดอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและ

Read more

อัตราจ้างภาษาอังกฤษ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสิริวัฒน์ ไตรบุตร นางสาวอาภา เจริญจิต นาง

Read more

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

ตามที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้กำหนดการเปิดภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าว 

Read more

รับสมัครลูกจ้างงานธุรการ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการและผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท วุฒิ

Read more