Posts archive for พฤศจิกายน, 2018

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันดนตรีไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

การแข่งขันนาฏศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

Read more

การแข่งขันวงเครื่องลม

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

กำหนดการสอบธรรมศึกษา

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ในสนามหลวง ปี 2561 สนามสอบโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักธรรม

Read more

กำหนดประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2561 นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

Read more

แข่งขันขับร้องเพลงเดี่ยว

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใน

Read more

รับรางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้น ม. 4/1 ได้รับเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ รางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา” สาขาส่งเสริมเด็กและ

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยม

Read more