การประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ รองผู้อำนวยการอารีรัตน์ สวนหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ยบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมและวางแผนการดำเน […]

Read more

การเปิดเรียนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้เปิดทำการเรียนการสอน โดยมีมาตรการในการป้องกันใการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read more

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ฉบับปรับปรุง เนื่องด้วยมีการแก้ไขกำหนดวันและเวลาการรับสมัครเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีสากล  

Read more

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลักคณา สุขวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทาน

Read more

แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ศากรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชมเชย

Read more

สมาคมเดินสายขอบคุณผู้สนับสนุน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยนายเนรมิต ธีรนิตยาการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์”พร้อมคณะ 

Read more

สพม.3 มานิเทศการจัดการเรียนรู้

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำโดย ท่าน ดร. สุภาภรณ์ สิ้นภัย ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนเสนา

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ประกาศ : ยกเลิกการสลับวันเรียน

ประกาศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ ยกเลิกการสลับวันเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรน่า (COVID-19) 

Read more