กำหนดแข่งขัน ศูนย์ฯศิลปะ

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

Read more

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และอบรมนักเรียน ประจำทุกวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ เวลา 14.50-15.40 น. ณ บริเวณโดมโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

แสดงความยินดี-นักกีฬายูยิตสู

8 พ.ย. 61 … พิธีแสดงความยินดี ชื่นชมหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา ยูยิตสู รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัมหญิง จากการแข่งขัน

Read more

อบรมระบบประเมินคุณภาพ รร.

การอบรมเรื่อง “รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่

Read more

ศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการนำเสนอภาษาอังกฤษ หน้าเสาธง โดยมีคุณครูเจ้าของภาษาชาวต่างประเทศ และนางสาว

Read more

ทุน”กรุงไทยสานฝันสูบัณฑิต”

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เป็นทุนการศึกษาแบบให้ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 50,000 บาท โดยปี

Read more

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ส่งนายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี

Read more

สวัสดิการของขวัญวันเกิด

งานสวัสดิการโรงเรียน และกลุ่มบริหารการเงินและบุคลกร จัดสวัสดิการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดของเยี่ยมป่วย และของขวัญวันเกิด

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ท่าน เพื่อร่วมทำงานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

Read more

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พระนครศรีอยุธยา โดยรองฯสมเจษฎ์ ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วย

Read more