ทัศนศึกษา ม.4 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ฟาร์ม

Read more

ทัศนศึกษา ม.6 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สวน

Read more

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รุ่น 16 ปี สามารถเลื่อนชั้นสู่ ก. กรมพลศึกษา ถ้วยสูงสุดของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียน

Read more

เกียรติบัตร/ธนาคารความดี

พิธีมอบเกียรติบัติบัตรหน้าเสาธง โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

ทัศนศึกษา ม.5 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ เมือง

Read more

เซปักตะกร้อกีฬาปาริชาตเกมส์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรี

Read more

ยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 💎🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1🎖แชมป์การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 13 ปี

Read more

ยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 💎🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1🎖แชมป์การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่นอายุ

Read more

กิจกรรม English Day Camp

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นในวัน

Read more

นศท.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ครูวิฑูรย์ เจริญศิริ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ตลาดบ้านแพน อำเภอเสนา

Read more