ฝึกภาคสนาม นศท.หญิง ปี 2-3

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่  2-3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อ.เสนา

5 กุมภาพันธ์ 2562  การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเสนา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

โครงการแก้ไขปัญหาขยะใน รร.

5 กุมภาพันธ์ 2562 หน้าเสาธง นางสาวณัฐวดี ทรงไทย ม.4/1 ตัวแทนนักเรียนเยาวชนสร้างชาติ (NBI Youth) และทีมสภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กล่าว

Read more

การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6 ดังนี้

Read more

ยินดีกับ นศท.วรพล ฤทธิสน

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โอกาสรับใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยฝึกนักศึกษา

Read more

สพม3 ตรวจเยี่ยม สอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ระดับชั้น

Read more

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมชมรมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ – 10.30 สวป.ชูชาติ อบรมเรื่องสัญญาณจราจร – 13.00 รุ่นพี่สอนรุ่นน้องก่อนฝึกภาค

Read more

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

พ.ต.ท.ชูชาติ กาญจนรูจี สวป.สภ.เสนา พร้อมกำลังตำรวจจราจร มาให้ความรู้ด้านการให้สัญญาณจราจร และประชาสัมพันธ์ “โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร-วงเครื่องลม

วันที่ 31 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ให้แก่นักเรียนวงเครื่องลม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลรองชนะ

Read more