นศท.บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหาร

Read more

ร่วมงาน “การชุมนุมยุวกาชาด”

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ส่งตัวแทนยุวกาชาดจำนวน 8 คน และผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน คือ คุณครู ปรียานุช การสมธร และคุณครูพัทธนันท์ แมลงภู่ เป็นผู้ดูแล

Read more

รองแชมป์บอลออมสินระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตบอลโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันฟุตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 

Read more

ให้ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/7 (สายการเรียนญี่ปุ่น) 2 คน นางสาวมณฑิตา จันทร์นวลศรี และนางสาวภทรวรรณ กองกมล นำเสนอให้ความรู้คำศัพท์

Read more

ยินดีต้อนรับครูใหม่ 3 ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่เข้าสู่โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 3 ท่าน 1. ครูชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. ครูวิวิธชัย 

Read more

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 120 คน และ ม.5-6 จำนวน 15 คน โดยมีทีมนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ จาก

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ 

Read more

ขอขอบคุณ ธ.ออมสินสาขาเสนา

23 สิงหาคม 2562 หน้าเสาธง … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณ คุณสุภัทร เชื้อสุวรรณ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเสนา โอกาสเป็นสปอนเซอร์

Read more

รับนิเทศติดตาม นโยบาย สพฐ.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและตามงาน ตามนโยบายของ สพฐ. โดย 

Read more

ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.6

บริษัทเหล่าเต๊ง มีเดีย จำกัด ได้จัดติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ 

Read more