ยินดีกับครูผู้กำกับ นศท. 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เกียรติคุณ 2 ท่าน คือครูภูรินัฐ ศรีกุล

Read more

นศท. ร่วมพิธีสวนสนาม ปี 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มาเป็นประธานในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท

Read more

ยินดีกับ ด.ญ.แพรวาริญ น้ำใจดี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.3/3 เป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสม (ธนากร มีชัย และแพรวาริญ น้ำใจดี) ตัวแทนจังหวัด

Read more

ยินดีกับ คุณครูปิติพร ธรรมวิชา

ชาวโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับ ครูปิติพร ธรรมวิชา (ครูต๊อด) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  ที่โรงเรียน

Read more

พิธีวางพวงมาลา/ถวายราชสดุดี

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” : ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

Read more

ประชุมครูกลุ่มกิจการนักเรียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือกับครูผู้รับผิดชอบงานวินัยนักเรียน สรุปความคืบหน้าในการ

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น (Japanese Day Camp) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Day Camp)(กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ภาษาจีน) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 1 ท่าน เข้าสู่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คุณครูสุรัตน์ เสนามาตย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่งครับ

Read more