รองผู้อำนวยการเขตฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานกา […]

Read more

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช […]

Read more

ขอขอบคุณกรมทางหลวงชนบท ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการขีดเส้นถนนจราจร ทางข้ามม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณกรมทางหลวงชนบท ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการขีดเส้นถนนจราจร ทางข้ามม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เพื่อให้นักเรียน และบุ […]

Read more

การประเมินจากคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินจากคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับการศึกษาขั้นพื้ […]

Read more

กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอ […]

Read more

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 โดยนางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวอารีรัตน […]

Read more

นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับวัคซีนเข็ม 1 และ 2

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน รอบ 2 เข้ารับการฉีดวัค […]

Read more

การปฐมนิเทศคุณครูผู้สอน หลักสูตรห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตรกับ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารีรัตน์ สวนหลวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ร่วมปฐมนิเทศ คุณครูผู้สอน หลักสูตรห้อ […]

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยครูที่ปรึกษาและครู กลุ่มงานอนามัยร่วมดูแลนั […]

Read more

การแจกซิมอินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์การเรียน ม.6

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการแจกซิมอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์การเรียน และเอกสารประกอบการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ […]

Read more