ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานธุรการ งานพัสดุ … ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงบ

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวพรหมฐนพร สาครสุขกิจ

Read more

อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากร

Read more

การอบรมทักษะกระบวนการคิด

เพื่อให้ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและ

Read more

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.4

เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” จึงได้จัดให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read more

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.1

เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” จึงได้จัดให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read more

ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่ง งานธุรการ งานพัสดุ จำนวน 3 คน ได้แก่

Read more

ยินดีกับนายนครินทร์ ชาติป่าสัก

ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ ชาติป่าสัก นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองกรีฑา กระโดดค้ำ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35“บุรีรัมย์เกมส์” 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ … ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงบ

Read more

กำหนดอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและ

Read more