กิจกรรมอบรมวิธีการใช้งานระบบ SGS

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล นำโดย รองผู้อำนวยการอารีรัตน์ สวนหลวง จัดกิจกรรมอบรมวิธีการใช้งานระบบ SGS ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล เพื่อสร้ […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับรางวัล “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติในฐานะ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการและส […]

Read more

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Read more

รางวัลโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 สองปีติดต่อกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2564 สองปีติดต่อกัน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

การมอบเงินโครงการช่วยเหลือนักเรียน

การมอบเงินช่วยเหลือจากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ดำเนินการเสร์จสิ้นเรียบร้อย เงินที่ได้รับการจัดสรรถึงมือผู้ปกครองและนักเรียน ครบ 100% ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

Read more

คณะศึกษานิเทศก์ สพม.อย. นิเทศห้องเรียนออนไลน์ 1/2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของคุณครูที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่เป็นเลิ […]

Read more

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพม. เยี่ยมโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิิทธิ์” ขอขอบคุณ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการส […]

Read more

ขวัญกำลังใจนักเรียน จากการได้รับผลกระทบโควิด-19

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยสมาคมนักเรียนเก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินให้กับนักเรียนที่ได้รับเชื้อโคว […]

Read more

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพม.อย.

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำ […]

Read more

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน […]

Read more