อัพเดทผังโต๊ะ วันเสนาประสิทธิ์

ผังโต๊ะงาน “วันเสนาประสิทธิ์” อัพเดทเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2562 สีเหลือง = โต๊ะว่าง , สีเขียว = จองแล้ว , สีแดง = จ่ายเงินแล้ว

Read more

กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ดังนี้

Read more

ยินดีกับครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณครูกฤษฎา ประเสริฐศรี คุณครูวรรณภา เย็นมนัส และคุณครูปรัชญา วงษ์พจนี 

Read more

มอบสวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรง

Read more

กำหนดประเมิน นร.พระราชทาน

กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

รับการนิเทศ ติดตาม จาก สพม3

คณะศึกษานิเทศน์ นางภษพอน ประภา และนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มานิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

Read more

แชมป์ ฟุตซอลกรมพลศึกษา 61

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”🎖แชมป์เปี้ยน🏆การแข่งขันฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียน (กีฬานักเรียนกรม

Read more

กำหนดประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนมกราคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสต

Read more

ยินดีกับทีมฟุตซอลอายุ 16 ปี

#ผลการแข่งขันฟุตซอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ 0 : 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ราย

Read more

ยินดีกับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล

ขอแสดงความยินดีกับนายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ที่ได้รับการพิจารณาตัดสินเข้ารอบ 15 ทีม นำเสนอผลงาน การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคม

Read more