การตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น (ATK) ให้กับคุณครูและบุคลากร

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น (ATK) ให้กับคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน โดยผลการตรวจของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนไม่พบผู้ติดเชื้อ 100% ณ โดมหน้าเสาธง