การมอบทุนการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณ เจ้าคุณพระพิมล ภาวนาพิธาน วิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพิมลภาวนาพิธาน ตำบลสามกอ อำเภอเสนา ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จำนวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพิมลภาวนาพิธาน