วันวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญวันวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตราหาร ยารักษาโรค และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมจัดแบบ New Normal ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ โดมหน้าเสาธง