งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมแสดงความสามารถทางด้านการแสดงประกอบเพลงในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยมีนางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ฝึกซ้อมควบคุมการแสดง และนางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักเรียน อีกทั้งนางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงประกอบเพลงในครั้งนี้ด้วย