พิธีต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีต้อนรับว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต  สุภาพ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โดยมีนางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคุณครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอเนกประสงค์