กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ New Normal โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ และการจัดป้ายนิทรรศการแสดงความรู้รอบโรงเรียน