ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชมรม To be number one ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To be number one ประจำปี 2564 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี