ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเสนา และรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเสนา

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเนรมิตร ธีรนิตยาธาร นายกสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” พร้อมด้วยสมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์” และนางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมแสดงความยินดีกับนายประทีป การมิตรี ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยธวัฒน์ โอภาสสุวรรณ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเสนา และ นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเสนา โดยทั้ง 4 ท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”