กิจกรรมเสริมทักษะภาษาจีน เตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาจีน ติวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (รูปแบบออนไลน์) ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”