ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนชุดตรวจ ATK

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณนายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ ที่ได้มอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จำนวน 300 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์