กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายอุทัย  นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวอารีรัตน์  สวนหลวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และตัวแทนคณะครู ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม อีกทั้งยังมีตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีถวาย รัชกาลที่ 9 ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อความสะอาดและสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์ปัจจุบัน