เครือข่ายเยาวชนสร้างชาติได้มอบเกียรติบัตรให้กับ เยาวชนสร้างชาติผ่านครูที่ปรึกษาชมรม

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ครูพี่แนทประธานเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติได้มอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชน สร้างชาติผ่านครูที่ปรึกษาชมรมเยาวชนสร้างชาติ คุณครูชญาน์นัทช์ มั่นคง และขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุน มาเป็นพิธีกรกล่าวรายงานเปิดงาน “คลิกเปลี่ยนชีวิต” ค้นหาตัวตนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม ในระบบ ออนไลน์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564