ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา และเทศบาลเมืองเสนา เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา และเทศบาลเมืองเสนา เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site 50% ของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โดยการเปิดเรียนอยู่ภายใต้การประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนจากสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา