พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบรมราถบพิตร เล่ม ๔๒ ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย