การประเมินจากคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินจากคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งได้เป็นเป็นตัวแทนของระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าแข่งขันในระดับประเทศที่อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน