กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย